Ebbeløkkes-kyster

En vandretur langs to parallelle kyster ved Kattegat og Sejerø Bugt, der byder på en mangfoldighed af naturoplevelser knyttet til Kystlandskabet.

Du kan vælge imellem 2 ruter. Den lange er på 13,7 km og går op forbi Lumsås by,  men du kan også vælge den korte rute på 10,1 km som går forbi Åsløkke Kro. Klik på kortene for at hente PDF-kort i høj opløsning.

På denne tur langs to kyster oplever du, hvordan Odsherred er blevet formet til det flotte landskab det er i dag. Skabelsesprocessen sluttede ikke da isen trak sig tilbage for sidste gang for 14.000 år siden. Havet har haft skiftende vandstande, landet har hævet sig efter isens tryk og havet former til stadighed de kystnære egne med sand og sten fra de
skrænter der bliver ”gnavet” i. I dag ser du kystskrænter fra den højeste vandstand i stenalderen inde i land hævet 4,5 meter over nutidens vandstand. Flere af disse gamle kystskrænter er bevokset med  naturskov med mange vilde træer, buske og planter.

Turen forløber på størstedelen langs stranden, hvor der på de fleste strækninger er muligt at gå på en fast sti ovenfor selve strandbredden.

Hugorme kan både være brune og sorte
Hugorme findes underligt nok kun på Odden, langs Kattegatkysten og på Rørvig halvøen. Hvorimod der slet ikke findes hugorme i hele lyngbæltet og de tørre bakker langs Sejerø Bugt. Hugormene kommer frem på lune dage i det tidlige forår og ses helle sommerhalvåret, når de ligger på lune pletter og ”lader op” i solen. Der kan både ligge sorte og brune hugorme sammen. Ca. 40% af hugormene i Odsherred er sorte. De har ingen zigzag- striber og ligner derfor meget snoge, som dog altidhar to gule nakkepletter.

Sten på stranden
Stranden ved Ebbeløkke er ideel for stensamlere. Her er et bredt udvalg af både interessante og flotte sten. Stenene er hver især et vidnesbyrd om, hvordan Danmark blev skabt under de sidste istider. ”Rhombeporfyr” fra Norge, ”Kinnediabas” fra Sverige, kalk og flint fra den danske undergrund. Hver sten fortæller sin historie om dens dannelse og hvor den kommer fra. En skønne dag er stenen igen nedbrudt og opdelt i små sandkorn. Sandet bliver sorteret af havet efter, hvor tungt det er og du finder både rødt, hvid og sort sand. Det røde sand er granat fra stenen granat amfibolit. Det lyse sand er kvarts- og feldt spatkorn og det sorte sand er jernmineraler og magnetisk

Strandvolde på Overby Lyng
På vandringen passerer du over det fredede areal på Overby Lyng. Et tidligere fælles græsningsareal. Lyngen er næsten forsvundet i den lange periode, hvor det ikke har været afgræsset og græsarten bølget bunke har nu taget over. Læg her mærke til de mange meget markante strandvolde, som havet gennem hundrede af år har aflejret med regelmæssige mellemrum. Her er det naturskabt men prøv også at gå turen på Gniben Her vil du se de markante volde efter ral- og grusgravning. I Kongsøre skov vil du finde tilsvarende, knap så høje volde. Her er det højryggede agre fra middelalderen. Det er ikke altid lige nemt at vide, hvad der har formet vores landskab, men spændende er det at finde ud af det.

Lumsås Kirke
Lumsås kirke hører under Højby Sogn og er indviet i 1896. Siden 1867 havde rigsdagen lovet beboerne i Ebbeløkke, Lumsås, Holmstrup og Klint at der kunne opføres en kirke i Lumsås mod at beboerne selv stillede jord til rådighed og oprettede en fond til kirkens vedligeholdelse. Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen, som har tegnet mange kirker. Mange detaljer i kirken og det lille tårn tyder på at en gl. teglstenskirke i Uvelse i Nordsjælland har været hans forbillede.

Lumsås Mølle
Lumsås Mølle er en hollandsk mølle fra1834. Før den tid har der ligget en stubmølle.
Møllen var i funktion frem til 1940, hvor tiden og vilkårene var løbet fra møllerivirksomheden. Mølleren og hans søn dekorerede møllen indvendig under krigen, da de ikke havde noget andet arbejde. Lumsås Bylaug købte møllen i 1959 og istandsatte den så den igen er fuld funktionsdygtig.
Møllen er åben for besøgende hver tirsdag fra 10-16 i perioden 1. juni til 1. september, samt fredage i skolernes ferie. Efteraftale kan grupper få rundvisning på andre tidspunkter. Se mere på www:lumsaasmoelle.dk

Turens tilgængelighed:
Middel til svær. Størstedelen af turen forløber langs strandene. På de fleste strækninger er det muligt at gå på en fast sti ovenfor selve strandbredden.

Secured By miniOrange